Dipl. Pädagogin
Seminerler | Konferanslar

İnsanlara hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin.

Galileo Galilei

Ben zorluklara saygı duyarım. Bunun diğer bir adı da güçlüklerdir. Bunlar, insanların öğrenmesi için vardır.

Öğrenme tutkusu doğuştan vardır. Öğrenme potansiyeli hepimizin içinde var. Ancak bu nasıl ortaya çıkar? Çalışanların, ekiplerin, organizasyonun potansiyelini nasıl geliştirebilirim? İnsanları öz etkinliğe nasıl yönlendirebiliriz? İnsanların sınırlarını aşması için neler yapılması gerekir? Hayatın getirdiği engeller bir zorluk olarak algılanmalı mı?

Bu tür sorular genellikle değişikliklerde ortaya çıkar, örneğin ekonomik çerçeve şartları değiştiğinde. Ya da zamana ayak uydurmak için şirket olarak gelişmek mi gerekir? Çalışanların hastalık nedeniyle işe gelmeme durumlarındaki artış da aynı şekilde sorgulanmalıdır. Belki de bir şeyleri değiştirme dürtüsüne mi sahipsiniz?

Bu tür soruların cevabı çoğunlukla bir değişim prosesinin başlatılmasıdır. Geleceğe hazırlıklı olmak için gerekli olan bir dönüşüm. Dönüşümler genel olarak bir değişiklik, bir kriz veya bir çatışma nedeniyle başlatılır - içten veya dıştan.

Size bu hususta refakat etmek istiyorum.